0. Velkommen til Lingu! Hva er A1? Hva er Samanehs reise?

  • V blir kjent med Lingu.¬†
  • Vi blir kjent med plattformen
  • Vi tester ut i plattformen i praksis¬†
  • A1

  • Fast-track

Starts in in about 2 months

02 Feb at 17:00 - 18:50
Benedicte Vindseth

Benedicte Vindseth

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian A1

A1 Beginner level