12. Vi besøker Tromsø

Kap. 9.1 - 10.3

Vi jobber med:

  • preteritum.

  • leddsetninger med "om" og "hvis"

  • presens perfektum

  • "å bli" + adjektivVi øver på å snakke om å reise og fisk og fiske.


 

  • A2

  • Fast-track

COMPLETED

13 Dec at 11:00 - 12:50
Profile selfie 2021

Malene Folkvord

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Norwegian A2

A2 Elementary level