8. På flyplassen og flytoget II

 Kap. 4.2, 4.3 (4.4)
Vi jobber med:

  • Mange/mye  

  • intro til ubestemt form av adjektiv  

  • uttale: u eller y
Vi øver på å:

  • kjøpe billetter 

  • be om hjelp 


  • A1

  • Fast-track

Starts in 10 days

02 Feb at 09:00 - 10:50
Profile selfie 2021

Malene Folkvord

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Norwegian A1

A1 Beginner level