0. Velkommen til Lingu! Hva er A2? Hva er Samanehs reise?


  • V blir kjent med Lingu.¬†

  • Vi blir kjent med plattformen

  • Vi tester ut i plattformen i praksis¬†


  • A2

  • Fast-track

Starts in 12 days

08 Feb at 19:00 - 20:50
Profile image0

Knut Marius Gaarder

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Norwegian A2

A2 Elementary level