2. Samaneh koser seg hjemme

Kap. 2.1 - 2.4
Vi jobber med:
  •  refleksivt pronomen.
  • infinitiv og presens

 
Vi øver på å snakke om fritiden og om hva vi liker og ikke liker.
  • A2

  • Fast-track

COMPLETED

15 Feb at 17:00 - 18:50
Malene Folkvord

Malene Folkvord

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Norwegian A2

A2 Elementary level