16. Repetisjon og neste nivå

  • Repetisjon av vokabular, og muntlig trening.
  •  Gå på kafé
  • Handle i butikk
  • Småprate med venner
  • Fortelle om huset ditt
  • A1

  • Fast-track

COMPLETED

04 May at 17:00 - 18:50
Benedicte Vindseth

Benedicte Vindseth

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian A1

A1 Beginner level