5. På flyet til Norge II

Kap. 2.2 og 2.3 og 2.4 i Samanehs reise
Vi jobber med:
  • pronomen (subjekt og objekt)
  • pronomenet den og det
  • vokabular og uttrykk fra flyet
  • vokabular fra butikk
 
Vi øver på:
  • tall fra 1-20 og 10-100
  • matematiske formler
  • å uttale: e eller i 
  • A1

  • Fast-track

COMPLETED

21 Mar at 09:00 - 10:50
Malene Folkvord

Malene Folkvord

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Norwegian A1

A1 Beginner level