Kapittel 6: Solen skinner om morgenen 🌞

Du lærer ord for matvarer og klær.
Du lærer å fortelle om dagen din.
Du lærer refleksive pronomen.
Du lærer refleksive verb.
Du lærer betsemt form av adjektiv. 

 

  • A1

  • Fast-track

COMPLETED

12 May at 17:00 - 18:50
Malene Folkvord

Malene Folkvord

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Norwegian A1

A1 Beginner level