18. Kapittel 7: Digitale og sosiale medier 📱 I

Kapittel 7.1 Digitale medier

Kapittel 7.2 Vi forklarer: adjektiv i ubestemt og bestemt form 📕

  • adjektiv i ubestemt form

Læringsmål: 

Du leser en tekst om telefonbruk.

Du lærer norske ord for ikoner.

Du lærer om adjektiv i ubestemt form.

 

  • B1

  • Fast-track

COMPLETED

03 Oct at 09:00 - 10:50
Tharald Bull Strømnes

Tharald Bull Strømnes

This class is available to paying members at Lingu.

Already a member? Sign in to join this meeting.

Not a member yet? Sign up here:

Fast-Track Online Norwegian B1

B1 Intermediate level