Back

Kort og Godt

Vanlige forkortelser på norsk

Vi bruker ofte forkortelser når vi sender SMS. Men forkortelser har vært en del av skriftspråket siden det ble til. Det er nyttig for alle norskstudenter å lære seg forkortelser, og i denne artikkelen skal vi se på noen av de vanligste og noen av de merkeligste.

Kort og Godt  - Vanlige forkortelser på norsk

«Mine første ti forkortelser»

pga.     på grunn av                                         because of

f.eks.   for eksempel                                        f.ex, e.g. for example

dvs.     det vil si                                               i.e., in other words

osv.     og så videre                                         etc., and so on

el.        eller lignende                                       or similar

o.l.       og lignende                                          and similar

m.m.   med mere                                             and more (end of a list)

m. fl.    med flere                                             same as above

Mvh    Med vennlig hilsen                                With kind greetings, Best wishes

S.U.     Svar Utbes                                           RSVP

 

 

Punktum eller ikke punktum?

Se nøye på forkortelsene over. Skal det være punktum etter hver bokstav, bare til slutt, eller noe midt i mellom?  En hovedregel er at forkortelser skal ha punktum, men reglene er ikke alltid like klare. Ofte skal det være mer enn ett punktum. Derfor er det lurt å lære seg å skrive forkortelser korrekt med én gang.


 

Ikke alt kan oversettes fra engelsk

Det er kanskje litt overraskende, men det går ikke alltid an å «oversette» forkortelser fra engelsk.  F.eks finnes det ikke noen norsk versjon av disse vanlige engelske forkortelsene:

 

AKA (also known as)

ASAP (as soon as possible)

BTW (by the way)

 

Vi kan altså ikke si:

Hertugen av Edinburgh *OKS (også kjent som) Prince Phillip, 

Vi ber om svar *SFSM (så fort som mulig)

*FR (forresten), visste du at det nå finnes el-fly i Norge?

 

Men dette kommer nok til å endre seg. Nordmenn elsker nemlig å kopiere «snappy» engelske uttrykk, enten i fullt alvor, eller litt på fleip.

 

Forkortelser i «mobilnorsk»

SMS-koder er ikke fullt ut akseptert som godt norsk.  Men «koder» som
 

CU

PLS

RU ok

SRY

THX

UR

XO

 

Disse har for lengst sneket seg inn i norske SMS’er.

Vi har også vår egne «heilnorske» varianter:

 

GID                  Glad I Deg

LSJG                Ler Så Jeg Griner

...og mange andre...

 

Forkortelser i samfunnslivet

Du som bor i Norge bør kjenne til de vanligste forkortelsene i norsk samfunnsliv

Politiske partier, sportsklubber, offentlige organisasjoner og departementer er ofte best kjent under sine akronymer (forkortelser). Vi tror det kan være nyttig for deg å vite hva disse forkortelsene står for.

 

Test deg selv!

Hva betyr forkortelsene til venstre?

Vi hjelper deg på vei med noen hint...

 

Fork.             hint

Ap                    politisk parti

DNB                 finansinstitusjon (arbeidsplass for mange Lingustudenter)

KrF                   politisk parti

LSK                  sportsklubb, AKA «kanarifuglene»)

LO                    fagforening

MVA                noe du finner på nesten alle kvitteringer

NRK                 du vet sikkert hva de driver med, men kan du uttale navnet? J

NSB                 sliter med å komme tidsnok

PST                  hemmelighetsfullt offentlig organ

SV                    politisk parti

UD                   departement i regjeringen

VIF                   (AKA «Klanen») Sportsklubb

 

Hvor mange klarte du?  

 

Oppgave

 

Hva i all verden betyr dette?

I kantinen ser du denne meldingen på oppslagstavlen:

NB! Vedr. tidl. meld. ang. avl. av skirenn f.k.  fr. pga. lite snø.

Iflg. Metr. Inst er det lite håp om endring. Firmarennet er derfor utsatt på ubest. tid

Mvh Adm. Dir.


 

 

Vil du ha mer?

Hvis du ennå ikke er lei av forkortelser, gå til Språkrådets nettside.

Her finner du en lang liste over alle slags nyttige forkortelser.

(Kanskje finner du til og med løsningen på oppgaven over ...)

 

Det var alt!

Takk for at du leser Norskbloggen!

Would you like to learn more Norwegian?

Sign up today and learn Norwegian with our game-based online language course «Samanehs reise», from beginner level to fluent speaker!

NOK 399 per måned

Explore

Single Player Norwegian course

Yngvil Vatn Guttu

Yngvil Vatn Guttu
13 Nov, 2018

Comments