Back

Presentasjonsteknikk

Lær hvordan du kan forberede deg best mulig til å holde en presentasjon på norsk.

Vil du bli en mester på å holde presentasjoner på norsk? ⭐️ Ikke gru deg lenger til de skumle presentasjonene! Ingrid, Tharald og Beate som til daglig underviser elever på C1 nivå, har tatt over Norskpodden. Gled deg til denne episoden som lærer deg mange gode tips om det å holde en solid presentasjon på norsk.

I: Velkommen til denne ukens podkast. Vi har tatt over Norskpodden.

B: Det har vi. Hvorfor har vi det, Ingrid? Hvorfor har vi tatt over Norskpodden?

I: Fordi vi skal snakke om presentasjonsteknikk. Koselig!

B:Ja, det er hyggelig!

I: Jeg heter Ingrid.

T: Jeg heter Tharald.

B: Jeg heter Beate, og vi er alle norsklærere på Lingu. Yes, det her blir artig. Jeg gleder meg til denne praten.

T: Vi er C1 juntaen, eller C1 lærerne.

 I: Så vi skal snakke om prestasjonsteknikk, foredrag, framføring i dag, og vi skal snakke om fallgruver og genistreker. Tharald, har du noen gang vært på et elendig foredrag?

T: Ja, jeg har vært på ganske mange elendige foredrag. Da tenker jeg spesielt at det som gjør et foredrag elendig er når foredragsholderen har dårlig kontakt med publikum. De er litt fjerne. De er i sin egen verden. De er dårlig forberedt, monotone, altså generelt hvis de mangler den kontakten med publikum, og  tryggheten i stoffet. Det er et veldig dårlig foredrag for meg. Jeg vet ikke om dere tenker det dekker noen av fallgruvene?

B: Jo, absolutt, særlig det du nevner med å være dårlig forberedt. Det er en tabbe å ikke var godt forberedt. Det er det. En annen fallgruve er jo at man unngår å møte blikket til de man snakker til, altså  unngår øyekontakt. At man ser ned, at man snakker med lav stemme. Det er typiske fallgruver, tenker jeg

I: Og ja, jeg tenker veldig ofte på dette her med monoton flat stemmebruk, hvor søvndyssende det egentlig er som gjør at du veldig lett faller litt av, selv om stoffet egentlig er super-interessant. Men selve fremførelsen blir for flat og man blir litt sånn søvnig. Så stemmebruk er viktig.

B: Det er et godt poeng, men Ingrid, du har jo en klar og vakker røst. Hvordan bruker du den til din fordel?

I: Jeg tenker først og fremst, snakk høyt og tydelig! Sørg for at du blir hørt i det hele tatt, at folk kan høre deg. Tenk litt på tonefall for nettopp å unngå dette her med den flate stemmen. Få frem litt tonefall sånn at det gjør det litt mer engasjerende å høre på, da at man blir vekket litt. Det tenker jeg ganske ofte på egentlig, som lærer.

T: Jeg tenker alt dét er liksom de viktige poengene her. Alt blir på en måte enklere når du har god selvsikkerhet. Når du er trygg på stoffet og det er det som er det første du må tenke på er at hvis du velger noe som du er trygg på og som du gjerne vil gjøre hvis det er du som skal holde foredrag så kommer det mye selvsikkerhet med at du vet at du kan det som du skal snakke om. Og da blir det enklere å tenke utenfor stoffet, og tenke på alle de andre tingene som er avgjørende, sånn som Ingrid snakket om. Så valg av tema er veldig viktig.

B: Ja, det er et godt poeng og jeg tenker  ikke minst at kroppsholdning du har er veldig viktig. Hvordan du bruker kroppen, at du er rak i ryggen og at du skyter brystet fram. Det er veldig viktig. Man ser jo for eksempel folk som holder tale som kanskje politikere som må snakke om noe de egentlig ikke støtter, men hvis de er litt sånn rak i ryggen og fram med brystet og ser på de personene de snakker til så får de med engang mer troverdighet da.

I: Jeg tenker på gestikulering, hvordan vi bruker hendene våre når vi snakker. Det har ganske mye å si egentlige. Vi tenker ikke så ofte på det, helt sånn konkret. Det har vel mye å si hvordan vi bruker hendene våre, for eksempel når jeg har lyst til å engasjere elever så bruker jeg veldig ofte livlig språk da, tar inn elevene, ja hva tenker du om det, og bruker hendene veldig mye, kontra for eksempel hvis du ser en person som sitter med armene i kryss. Da blir det veldig ofte litt sånn, man får et inntrykk av at personen er litt lukket eller uinteressert.

B: Det er sant.

I: Det sier veldig mye om energinivået vårt og engasjementet når vi liksom bruker hendene til vår fordel. Men det må jo være naturlig da. Vi kan ikke tenke for mye på at det ikke skal være konstruert heller, for det blir fort litt kunstig, kanskje.

B: Nei, det veldig sant at det må komme naturlig og for mange som kommer,  eller fra de fleste, så kommer naturlig. Men når man for eksempel skal ha undervisning på nett eller en presentasjon på nett så forsvinner jo det her fantastiske verktøyet som kroppen er da. Man føler seg kanskje litt mer sånn stiv ,så da tenker jeg at ansiktsuttrykkene  blir desto viktigere, eller hvordan man bruker ansiktet. At man får fram sitt beste smil og har et våkent blikk. Ja, hva tenker dere om det?

T: Ja, det er den nye hverdagen, for oss også, de fleste, ikke sant. Alt er på nettet og da forsvinner jo det fysiske. Gestikuleringen forsvinner og kroppsspråket, eller mye av det forsvinner. Men da er det veldig viktig, og det er noe vi ser veldig mye på, er at man tenker på de andre virkemidlene man har. Som ofte er da lysbilder PowerPoint det man har for å presentere, spesielt på nett-undervisning eller nett foredrag generelt. Man må da tenke på at det er ofte det mottakeren ser så man må ha effektive lysbilder. Man må ha gode poeng, ikke for mye tekst,  ikke for lite heller.  Man må tenke på at dette er noe som en person skal kunne følge mens de hører på deg og som skal kunne gi klare tydelige poeng da. Så det tror jeg er en viktig ... hva heter det.

B: Ja, en sånn, ja, å ha fine lysbilder , det er en en sånn tommelfingerregel. 

T: Det bringer oss til et godt poeng, det og, at dette med å snuble på ord. Det er viktig å tenke på hvilket ordvalg man har, ikke sant?  Man skal gjerne kunne være litt modig med ordvalgene sine, men de ordene du velger skal også kunne liksom klinger godt. Det skal ord du er komfortabel med som du forstår deg på. Hvis ikke så kan du ende med å snuble på ordene og  da forsvinner all selvsikkerheten med engang.

I: Det er et godt poeng. Vi skal begynne å runde av men vi må oppsummere litt.

B: Ja, det må vi. 

I:Genistreker i et godt foredrag:

B: God holdning.

T: Valg av tema, være selvsikker på det man skal snakke om.

I: Absolutt å kunne stoffet, ikke sant?  Vi har snakket om gestikulering og våkent blikk

B: Ansiktsuttrykk, kroppsspråk, bruk kroppen som et verktøy.

T: Ikke minst, å være godt forberedt.

B: Det er  elementært .

I: Da slipper du å tenke på veldig mye annet.

T: Da kan du være mer tilstede, hvis du vet av det du har er trygt så kan du være der hvor du skal være som er i foredraget.

B: Da kan vi jo si litt bedre våre seere og lyttere lykke til med framtidige presentasjoner eller muntlig eksamen! Framføring, foredrag, presentasjon og alle andre synonymer for dette her.  Lykke til og takk for oss!

 

 

 

 

Would you like to learn more Norwegian?

Sign up today and learn Norwegian with our game-based online language course «Samanehs reise», from beginner level to fluent speaker!

NOK 399 per måned

Explore

Single Player Norwegian course

Camilla Cahill

Camilla Cahill
12 Feb, 2021

Comments