Back

Skriv bedre norsk

Det er stor forskjell mellom å lære seg muntlig og skriftlig norsk, og dette krever ulike strategier. For mange er det å utvikle skriftspråket det aller vanskeligste. I denne delen av vår miniserie om studieteknikk skal vi se på hvordan du bør arbeide om du ønsker å bli flinkere til å skrive norsk.

Skriv bedre norsk -

Les de første delene i serien om studieteknikk her:

1 - Bli en bedre leser

2 - Bli en bedre lytter 

 

Den store forskjellen

Når man lærer muntlig norsk i Norge får man mye drahjelp. Selv om du kanskje ikke praktiserer språket så mye enda, så kan du lytte til andre språkbrukere. Slik kan du hele tiden justere din forståelse av hvordan man sier ting på riktig måte.

Når du begynner å prate, vil du i begynnelsen måtte korrigere deg selv fordi andre kanskje ikke forstår hva du mener. Gjennom mange tilbakemeldinger justerer og videreutvikler du det muntlige språket. Du finpusser norsken.

Den samme muligheten får du dessverre ikke når det gjelder skriftlig norsk. Du vil selvsagt få en del veiledning om du leser mye, men i utgangspunktet er du mer alene i arbeidet med å utvikle skriftspråket.  

 

Skaff deg en læringspartner

Som med så mye annet man skal lære, er det viktig med mengdetrening og veiledning. Det lureste du kan gjøre er å skaffe deg en læringspartner.

En læringspartner kan gjerne være en venn eller bekjent som kan lese tekstene og gi deg tips og råd. Selv om læringspartneren din kanskje også er i ferd med å lære norsk, så er sjansen stor for at han eller hun er flink på andre ting enn deg selv. Da kan dere hjelpe hverandre videre.

Et annet alternativ er å få tilbakemelding på tekstene dine av profesjonelle veiledere, dette har man mulighet til for eksempel på Lingus B1 og B2 norskkurs.

Her kan elevene levere inn tekster på nett og få konkrete tilbakemelding på språk og innhold fra profesjonelle norsklærere.  

 

Før du skriver

Skriver du bare for å skrive, eller for å svare på en oppgave? Tenk igjennom hva som er målet med skrivingen din.

Les nøye gjennom oppgaven og forsikre deg om at du har forstått alt som står der.

Har du kommet så langt i skriftspråkutviklingen at du skriver mer avanserte tekster, bør du bestemme deg for sjanger og virkemidler alt nå.

Vær klar på hvem du skriver for - det vil påvirke hvordan du ordlegger deg. Så er det på tide å lage et tankekart, og å slå opp spesielle ord du trenger for å komme i gang med selve skrivingen.  

 

Skriv, skriv, skriv

Den beste måten å bli dyktig i skriftlig norsk på, er rett og slett å skrive. Det kan være lettere sagt enn gjort. I denne fasen skal man ikke tenke på rettskriving eller grammatikk!

Ikke stopp opp fordi at du lurer på om et ord skrives med én eller to t-er. Du skal bare ha fokus på å produsere tekst og å få frem budskapet ditt. Ikke vær redd for å skrive dårlig! Dette kan du gå tilbake å redigere etterpå. Tenk på dette som en skisse for den endelige teksten din.  

 

Rediger teksten din

Når førsteutkastet ditt er ferdig, er tiden inne til å begynne å redigere. Har du en tydelig tredeling med innledning, hoveddel og slutt, eller må du flytte på noen av opplysningene dine?

Har du skrevet om alle punktene som oppgaven faktisk krevde? Pass også på at du har god struktur i teksten og at du bruker avsnitt der det er naturlig.

Les korrektur! Både bruk av retteprogram og ordbok er lovlig! Les teksten høyt for deg selv, da er det lettere å oppdage feil ut i fra den kunnskapen du har.  

 

Få veiledning

Denne fasen er kanskje den vanskeligste av alle, men det er også den du lærer mest av. Få noen til å lese og kommentere teksten din og bruk veiledningen du får.

Nå skal du bearbeide og forbedre teksten din. Slik lærer du stadig mer, og du utvikler deg til å bli en tryggere skribent! Lykke til med skrivearbeidet!

Would you like to learn more Norwegian?

Sign up today and learn Norwegian with our game-based online language course «Samanehs reise», from beginner level to fluent speaker!

NOK 399 per måned

Explore

Single Player Norwegian course

Nancy Øvrehus

Nancy Øvrehus
14 Nov, 2017

Comments