Back

Gode vaner for deg som lærer norsk

Del 1 : Slik lærer du substantiver

Studerer du norsk? Er du voksen? Hvis svaret er ja, er gode vaner er veldig viktig! Norskbloggen ønsker at at du skal være en vellykket student. Du trenger et system for å huske alt du lærer. I denne artikkelen lærer du å bruke et slikt system.

Gode vaner for deg som lærer norsk    - Del 1 : Slik lærer du substantiver

Nivå : A1- A2

Denne artikkelen er skrevet på lettnorsk, med en kort ordliste og et engelsk sammendrag på slutten.
This article is in Easy Norwegian, with a short word list and summary in English at the end.

 

Hvorfor gode vaner?

Denne artikkelen skal handle om gode vaner.

  • En vane er NOE DU ALLTID GJØR. Slik lager du et “mønster for hjernen", og det blir lettere å huske f. eks nye ord.  

  • En vane er en PÅ-KNAPP. Du “skrur på” hjernen når du starter med noe hjernen allerede kan.

  • Et “mønster” kan du overføre på andre ting. Gode vaner hjelper deg å LÆRE NYE TING FORTERE

Mange norskstudenter bruker ikke nok tid på å lage systemer og danne gode vaner.
Derfor vil vi gi deg to gode bonusvaner til slutt: Følg nøye med!

 

Dagens Gode Vane : 

Lær deg RIKTIG KJØNN på alle nye substantiver!

Alle substantiv på norsk har kjønn:

Hankjønn, hunkjønn eller intetkjønn.

Kjønnet bestemmer hvilken artikkel (en, ei, et)
og hvilken endelse (-en,-a, -et) 
du må bruke når du lager setninger.

Når du bruker adjektiv må du også
vite kjønnet på substantivet.

Det er altså ikke nok å vite hva ordet betyr
Hvis du ikke kan kjønnet på substantivet,
har du ikke lært ordet ennå.

 

Bruk ordbok !

Slik finner du kjønnet på et substantiv:

1) Gå til en online dictionary, f.eks Bokmålsordboka 

2) Klikk “BOKMÅL”

3) Skriv inn et substantiv, f.eks vane 

4) Klikk Enter 

5) Finn den lille, blå  bokstaven ETTER ordet 

m står for maskulin, altså hankjønn

f står for feminin, altså hunkjønn

n står  for neutrum , altså intetkjønn

(Tallet 1 betyr at det er kun én måte å bøye ordet på.)

 

 

TIPS:

Bokmål har ofte flere måter å bøye et ord på.
Hvis du ser flere alternativer i Bokmålsordboka,
velg den NEDERSTE linjen i tabellen


 

 

Skriv klare notater (Bonusvane #1)

Når du skriver GODE, KLARE NOTATER, blir det lett og morsomt å repetere

- Kan du forklare notatene dine ?
Vis dem til en venn, kollega, den du er gift med eller barnet ditt.

 

Forskning viser at mange mennesker husker bedre når de skriver for hånd.
Men dette er helt opp til deg.
Du kan skrive for hånd med penn i en notatbok, eller du kan bruke PC/mobilen.

 

Lag dine egne tabeller (Bonusvane #2)

Hvis en ting er vanskelig å forstå, markér det og studér dette senere.

(Eller spør læreren hvis du har time.)

 

Videre lesning

Her er Odd's 10 tips for å lære norsk fort

Gode vaner når du skal lære nye verb

Ordliste/Word List:

Vellykket = successful

Gode vaner = good habits

Mønster = template, pattern

artikkel - article

endelse - ending

Tabell = table

For hånd = med penn, by hand

Substantiv = noun

Kjønn = gender

Hankjønn = masculine

Hunkjønn = feminine

Intetkjønn = neutral

Bruke tid på = spend time on


Takk for at du leser Norskbloggen !

Neste gode vane:  Lær deg Preteritum av verbet !!!

 

English Summary

This new seriesof articles is about star habits for Norwegian learners.
Building good habits will help you achieve success in mastering the Norwegian language.

TODAY’s Star Habit :

  • Learn the gender of all new nouns in your vocabulary!

Use a dictionary!
Follow the simple steps explained above and you have a great SYSTEM for memorizing nouns.

 

TODAY’s Bonus habits:

  • Take clear notes!
  • Create your own spread sheets/tables, either by hand or on your computer/phone.

Odd’s 10 best tips for learning Norwegian

 

Thank you for reading Norskbloggen !

UPCOMING Star Habit: Memorize verbs in the Simple Past Tense

 

 

Would you like to learn more Norwegian?

Sign up today and learn Norwegian with our game-based online language course «Samanehs reise», from beginner level to fluent speaker!

NOK 399 per måned

Explore

Single Player Norwegian course

Yngvil Vatn Guttu

Yngvil Vatn Guttu
20 Nov, 2018

Comments