Back

Bli en bedre lytter

(Studieteknikk - del 2)

Å forstå muntlig norsk kan være en stor utfordring. Ikke bare snakker nordmenn med ulikt tempo og intonasjon, men det finnes også et utall av dialekter!! For mange er det også mange lyder og bokstavkombinasjoner som ligger langt fra deres eget morsmål, noe som kan gjøre det ekstra vanskelig å få med seg det som blir sagt. Her skal du få noen tips som kanskje kan hjelpe deg på veien videre mot å bli en bedre lytter.

Bli en bedre lytter - (Studieteknikk - del 2)

Vær en aktiv lytter

Hvor fort vi lærer nye ord og et nytt språk har direkte sammenheng med hvor ofte vi eksponerer oss selv for språket. Det er viktig at du ofte får lytte til lydkombinasjonene som lager ord på nettopp det språket du ønsker å lære.

Så med andre ord er det om å gjøre å "bade" seg selv i det norske språket så ofte man kan.

Se på TV, hør på radio, lytt til samtaler!

Forstår du ikke alt, så fortvil ikke. Du vil stadig bli bedre kjent med lydene i språket, og ordforrådet ditt vil øke, litt etter litt. Du kan også gjøre noen grep for å lære raskere. Du kan nemlig nå inn for å være en aktiv lytter! Her noen ting du bør passe på:

 

Følg nøye med når noen snakker

Pass på at du gir samtalepartneren din all din oppmerksomhet. Husk at kroppsspråket, lyder og mimikk kan hjelpe deg til å forstå bedre. Forsterker den du snakker med budskapet ved hjelp av kroppen sin?

Konsentrer deg full og helt om den som snakker og det som denne personen ønsker å fortelle deg. Prøv å la være å tenke på hva du skal svare. Da har du større sjanse til å få med deg alt som blir sagt.

 

Still deg selv spørsmål

Hva vi kan fra før av, følelsene våre og personlige erfaringer, er eksempler på ting som spiller en viktig rolle når man skal forstå det som blir sagt. Når man skal lytte til et språk man enda ikke behersker fullt ut, er det enda lettere å feiltolke meningen i samtalen.

Det kan derfor være lurt å stille spørsmål til seg selv underveis. Forstår jeg hva som egentlig blir sagt? Vet jeg egentlig hva disse ordene betyr? Kan dette forstås på en annen måte?

Selv om man stiller seg selv slike spørsmål underveis, kan man aldri være helt sikker på at man har forstått det som blir sagt på riktig måte. Da kan man ta i bruk noen lure triks. Du kan for eksempel bare spørre om du har forstått det som blir sagt ved å bruke fraser som;

«Hva mente du med…»
«Tolker jeg deg riktig når jeg tror du forteller meg at…»
«Det jeg tror du ser er at…»

og så videre.

Slike triks kan hjelpe deg til å få en nærmere forklaring på det som er sagt, og du vil lett kunne forstå om du har tolket det som ble sagt på riktig måte.

 

Øv på setningsmelodien

Det er viktig å legge merke til hvordan ulike ord og fraser uttales i de ulike dialektene du hører i hverdagen, men husk også at det er viktig å legge merke til hvor trykket legges i norske setningene.

Dette kalles "setningsmelodi", eller prosodi på fagspråket. Se om du kan ha litt ekstra fokus på nettopp dette en stund fremover. Lytt til andre og forsøk å gjenta med samme setningsmelodi. Du kan for eksempel finne en lyttetekst på nett. Lytt, stopp og gjenta. Og så et ekstra lite tips til slutt:

 

Vær snill og tålmodig med deg selv.

Husk at språklæring tar tid! Så gå ut og være en aktiv lytter. Lykke til!

Would you like to learn more Norwegian?

Sign up today and learn Norwegian with our game-based online language course «Samanehs reise», from beginner level to fluent speaker!

NOK 399 per måned

Explore

Single Player Norwegian course

Nancy Øvrehus

Nancy Øvrehus
07 Nov, 2017

Comments