7 courses available

Engelskkurs

Vi vektlegger høy grad av jobbrelevans, motivasjon og interaksjon i vår kursgjennomføring. Dette gjenspeiles i det varierte kurstilbudet vi har, hvor både praktiske detaljer og kursinnhold tilpasses bedriftens krav og forventninger til gjennomføring

Lingu er markedsleder innen spesialtilpasset språkopplæring for næringslivet og den offentlige sektor. Vi tilbyr et bredt spekter av spesialtilpassede og fleksible opplæringsprogrammer rettet mot behovene i arbeidslivet. Alt kursmateriell utvikles av Lingu med utgangspunkt i kartleggingen av deltakerne.

 

For å sikre et spesialtilpasset kursopplegg bruker vi deltakernes egen arbeidssituasjon og arbeidsdokumenter som utgangspunkt for for å lage kursmateriellet.

 

Vi tilbyr stedbaserte og nettbaser kurs fo bedrifter og privatpersoner i hele landet. 

 

  

Kursholdere

 

Våre kursholdere er fagfolk med kompetanse i bedriftsintern språkopplæring. De utfører kartlegging, vurdering og grupperer deltakere etter forkunnskaper og behov. De utvikler materiell, velger metode, og relaterer opplæringen til de oppgaver deltakeren skal utføre i sitt yrke. Undervisningen tilpasses jobbsituasjonen gjennom å bruke bedriftens egne dokumenter og rapporter, gjennom rollespill og kasusstudier. Våre kursholdere går derfor langt utover den tradisjonelle lærerrollen for å heve deltakerens kompetansenivå.

Kontakt oss i dag for et godt kurstilbud!


✆   - Ring oss på telefonnummer: +47 40 3000 40
📧 - Send en epost til: anne@lingu.no

 

 

Anne er medeier og Key Account Manager i Lingu. Hun har jobbet i mange år som daglig leder av International Language School, inntil selskapet fusjonerte med og ble en del av Lingu i 2019.